SagsområderPå Repræsentationen bliver der udført opgaver for forskellige departementer og styrelser i Nuuk.

Der er sagsområder fra disse departementer og styrelser.

Nanortaliks ikoniske hvide kirke står flot om sommeren

Foto, Reinhard Pantke - Visit Greenland

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Følgende opgaver varetages

 • Besvarelse af henvendelser fra myndigheder, institutioner, virksomheder og borgere om uddannelses- og forskningsrelaterede forhold
 • Kontakt til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsmyndigheder
 • Koordinering af og medvirken til udarbejdelse af regler indenfor departementets område
 • Fortolkning af regler på departementets område
 • Juridisk bistand indenfor departementets område
 • UNESCO
 • Nordisk samarbejde
 • De Grønlandske Huse

Vandrere i Kuannit området ved Basalt søjlerne

Foto, Aningaaq R Carlsen - Visit Greenland

Departementet for Råstoffer og Justitsområdet

Følgende opgaver varetages

 • Juridisk bistand på råstof området
 • Naalakkersuisuts engagement i justitsvæsenet i Grønland, herunder domstolene, Politiet og Kriminalforsorgen, samt nordisk samarbejde på justitsområdet MR JUST/EK JUST. 
 • Koordinering og samarbejde med Justitsministeriet om lovgivning på justitsområdet, der forelægges Grønlands Selvstyre til udtalelse.
 • Juridisk bistand til fortolkning af lovgivning på justitsområdet.
 • Juridisk bistand til fortolkning af lovgivning på justitsområdet med snitflader til hjemtagne områder, herunder social- og sundhedsområdet, navnlig vedrørende fuldbyrdelse af domme vedr. psykisk syge eller psykisk udviklingshæmmede.
 • Redegørelser, strategier, og indsatsplaner og prioriteringer vedrørende justitsområdet.
 • Rådet for Grønlands Retsvæsen - samarbejde med Justitsministeriet om koordinering af mødetemaer og opfølgning..


Passagerer og servicepersonale nærmer sig en parkeret Air Greenland Bell 212 helikopter i Aappilattoq i Sydgrønland

Foto, Mads Pihl - Visit Greenland

Departementet for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima

Følgende opgaver varetages
Foto, Mads Pihl - Visit Greenland


Naturområdet

Følgende opgaver varetages

 • Sagsbehandling ift. Biodiversitetskonventionen
 • Sagsbehandling ift.Ramsarkonventionen
 • Sagsbehandling ift. Washingtonkonventionen (CITES)
 • Sagsbehandling ift forhandlinger i FN om en ny juridisk bindende aftale om beskyttelse og udnyttelse af biodiversitet udenfor national jurisdiktion (BBNJ)
 • Kongeriget Danmarks Head of Delegation i Arktisk Råds Arbejdsgruppe CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna).Sundhed

Foto, Mads Pihl - Visit Greenland


Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Følgende opgaver varetages

 • Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale til Grønland
 • Se mere på www.gjob.dk for ledige stillinger i Det Grønlandske SundhedsvæsenFoto, Filip Gielda - Visit Greenland


Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Følgende opgaver varetages

 • Opgaver for ankecenteret
 • Opgaver på forbruger- og konkurrenceområdetFoto, Mads Pihl - Visit Greenland


Skattestyrelsen

Følgende opgaver varetages

Skattestyrelsens afdeling varetager vejledning og service i relation til grønlandsk skat overfor danske arbejdsgivere, danske og grønlandske myndigheder samt skatteydere.

På skattestyrelsens hjemmeside, aka.gl, findes skattelovgivningen og forskellige vejledninger vedr. skat, indførselsafgifter m.v.

For eksempel:


Skattestyrelsen


Vejledning til tilflyttere


Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende


Foto, Aqqa R. Asvid - Visit Greenland

Grønlands Naturinstitut

Følgende opgaver varetages

Afdelingen består af 2 seniorforskere og 3 forskere samt et variabelt antal studerende.

Der arbejdes med undersøgelser af hvaler, hvalros, isbjørn og fugle i Grønland i samarbejde med Grønlands Naturinstituts hovedkontor i Nuuk.

Indsatsområderne dækker:

 • Flytællinger af havpattedyr
 • Satellit sporing af hvaler, hvalrosser og isbjørne
 • Aldersbestemmelse af havpattedyr
 • GIS arbejde i forbindelse med naturinstituttets undersøgelser samt undersøgelser af havfugle i Grønland
 • Afdelingen varetager opgaver i forbindelse med Grønlands medlemsskab af NAMMCO, IWC og JCNB
 • Rådgivning i forbindelse med miljøvurdering af olieefterforsknings aktiviteter