Indførsel af dyr

Der skal tilladelse til indførsel af dyr til Grønland.

Anmodning om tilladelse til indførsel af dyr skal gives til Grønlands Repræsentation i god tid før udrejsen.

Med anmodningen skal følge alle de fornødne attester, se særskilte faneblade for hver dyregruppe. Manglende attester og andre papirer kan forlænge og besværliggøre sagsbehandlingen, til gene for alle parter.


Hent Vejledende retningslinier for indførsel af dyr og vegetabiier til Grønland

Vær opmærksom på, at Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret samt attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen.

Manglende indførselstilladelse kan medføre, at et medbragt dyr kan blive afvist ved afrejsen.

Der henvises i øvrigt til den grønlanske borgerportal Sullissivik.gl hvor man kan komme i kontakt med ens egen kommune, bl.a. med henblik på ansøgning om et dyrehold.